Intentie uitspelen competitie

Badminton Nederland heeft naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 14 januari jl. besloten om de lopende competities (nog) door te laten gaan zodra dit is toegestaan. Het streven is om de competities uit te spelen. Om dit te realiseren wordt de competitieperiode verlengd. Het besluit over de voortgang van de competities betreft de Bondscompetitie, de doordeweekse competitie (DDW) en de jeugdcompetitie.

Toelichting
We hebben een aantal afwegingen gemaakt om tot dit besluit te komen. Sinds 15 januari jl. is het toegestaan om weer te trainen waardoor de conditie weer op peil kan worden gebracht. De competitieperiode moet wel worden verlengd om alle wedstrijden te kunnen spelen. Dit dient binnen een redelijke termijn te gebeuren zodat de voorbereidingen op het competitieseizoen 2022/2023 tijdig kunnen starten. Mogelijk zal deze verlenging voor een deel van de verenigingen problemen opleveren aangaande de zaalhuur. In deze gevallen gaan wij samen met de vereniging op zoek naar oplossingen.

Daarnaast is het uitspelen van de competitie in onze ogen de meest eerlijke manier om tot een representatieve eindstand te komen. Mocht dit uiteindelijk niet haalbaar blijken te zijn, maar is wel 80% of meer van de wedstrijden gespeeld, dan zal de promotie- en degradatieregeling worden toegepast. Meer info over 80%-regeling kun je vinden in de uitvoeringsregeling van dit seizoen.

Voor het volledige artikel klik hier.