Privacybeleid

DEVO ’68 werkt voor haar leden met een privacy protocol ter bescherming van persoonlijke gegevens. Dat gaat wat onze vereniging betreft vooral om gegevens over namen, mails, foto’s en verslagen op de website, Facebook of ander sociale media of lokale media. Met name betreft het de plaatsing van jeugdspelers van foto’s op de website of enig ander forum. Hiervoor zal altijd toestemming worden gevraagd aan de betreffende spelers en/of hun ouders/verzorgers.

DEVO heeft een ledenbestand. Men kan zich op elk moment aanmelden en afmelden. Dit gebeurt rechtstreeks en uitsluitend via de secretaris en niet via het formulier op de website. Via de website worden evenmin nieuwsbrieven verspreid. DEVO maakt geen gebruik van externe medewerkers of bewerkers en deelt dus géén persoonsgegevens met derden.

De leden geven hun gegevens door aan de secretaris van de vereniging en kunnen op elk moment zelf die gegevens laten aanpassen of verwijderen. De gegevens worden op de lokale computer opgeslagen en niet gedeeld met enige andere partij.

DEVO heeft het protocol voorgelegd aan de leden en gevraagd het protocol goed te keuren.